Menu
17. 6. 2022
Tisk Tisk

Obnova zařízení kompresorové stanice a využití odpadního tepla v provozovně Mělník

Obnova zařízení kompresorové stanice a využití odpadního tepla v provozovně Mělník

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: Úspory energie – VI. výzva


Název projektu: Obnova zařízení kompresorové stanice a využití odpadního tepla v provozovně Mělník


Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.


Stručný popis operace: Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce kompresorové stanice, která bude zahrnovat výměnu 3 ks stávajících kompresorů, instalaci nového kondenzačního sušiče stlačeného vzduchu do kompresorovny včetně vstupního předfiltru a dalšího zařízení. Dále bude navrženo využívání odpadního tepla z kompresorů na přitápění prostoru balírny v zimním období a pro vytápění prostoru podsilí hlavně v letním období. Realizace projektu výrazně přispěje ke snížení spotřeby elektrické a tepelné energie.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.