Menu
15. 2. 2023
Tisk Tisk

Rekordně dlouhá cukrovarnická kampaň 2022/23

Rekordně dlouhá cukrovarnická kampaň 2022/23

Vrtochy počasí a s tím spojená zhoršená kvalita řepy v závěru cukrovarnické kampaně znamenaly nejdelší zpracování cukrové řepy v historii cukrovarů společnosti, když kampaň v obou závodech skončila až na začátku února.

Celkem cukrovarnická kampaň trvala 138 dní v cukrovaru Dobrovice, a dokonce 149 dní v cukrovaru České Meziříčí. V obou případech jde o rekordní délku kampaně ve více než 190leté historii společnosti TTD. Bylo vyrobeno 346 tisíc tun bílého krystalického cukru, což je zhruba na úrovni loňské výroby. Jen pro zajímavost, toto číslo by stačilo k pokrytí spotřeby cukru v České republice. Vedle toho bylo vyrobeno 76 tisíc tun pelet, což je 25% pokles oproti předešlému roku, způsobený především optimalizací výrobního schématu v důsledku vysokých nákladů na energie.

Oba cukrovary zpracovaly dohromady bezmála 3 miliony tun cukrové řepy, kterou dodalo 600 pěstitelů z plochy přesahující 38 tisíc hektarů. Výnos z jednoho hektaru činil 77,4 tun při 16% digesci, což znamenalo mírný meziroční pokles (zhruba o 4 %), ale stále jde o hodnotu nad 5letým průměrem. Lepší výsledky cukrová řepa vykazovala v regionu České Meziříčí, kde průměrný výnos přesáhl 82 tun z hektaru. „Průběh setí a vzcházení řepy byly velmi dobré a porosty vykazovaly před letními prázdninami dobrý potenciál. Nicméně letní vlna veder s nedostatkem dešťových srážek významně promluvily do stavu vegetace. Došlo, podobně jako v celé EU, k výraznému poklesu očekávaného výnosu. Vydatné srážky v září, a především teplý říjen, ale významně pomohly nárůstu objemu cukrovky. Nakonec byla úroda řepy objemově vyšší, ale s nižší cukernatostí,“ hodnotí vegetaci cukrové řepy v roce 2022 agronomický ředitel společnosti Karel Chalupný.

Závěr kampaně byl negativně poznamenám prosincovými mrazy, následovanými výrazným oteplením. Během několika dní tak řepa zažila až 15stupňové mrazy i takřka jarní teploty, kdy na Nový rok byla v některých oblastech naměřeno až 18 stupňů Celsia. Tento více než 30stupňový rozdíl přispěl k velmi rychlé degradaci kvality řepy, což bohužel znamenalo z pohledu zpracování cukrové řepy velmi náročný závěr kampaně. Již pouze jen velmi zkušení cukrovarníci pamatují podobné podmínky v roce 1993/94. „Byli jsme nuceni provádět řadu opatření za plného provozu našich cukrovarů, abychom udrželi kvalitu vyráběného cukru, která je naší prioritou. To se nám nakonec bez kompromisů podařilo, což považuji za potvrzení vysoké profesionality našich zaměstnanců a flexibility našich provozů. Letošní kampaň považuji za maturitu jak u sebe, tak i u svých kolegů. Nabyté zkušenosti chceme zúročit v příštích kampaních,“ vidí pozitiva v náročném závěru kampaně generální ředitel společnosti Martin Kolář.

Celkově bylo v České republice v sedmi cukrovarech vyrobeno 580 tisíc tun cukru, což z ní dělá 5. největšího výrobce cukru v Evropské unii. Česko je čistým exportérem této komodity, jako jedné z mála v potravinářském a zemědělském sektoru.