Menu

Kompletní historie balicího centra Mělník

Cukrovar v Mělníku byl původně malým závodem na výrobu surového cukru. Pod názvem „Společná továrna na cukr u Mělníka“ existoval 42 let. Byl postaven a zprovozněn v roce 1869 na břehu Labe. Zakladateli byli místní sedláci a živnostníci. V roce 1910 byl cukrovar převzat „Českou společností pro průmysl cukerní, a. s.“ kapitálově silnou firmou Živnostenské banky jako svůj výhledový závod a také z důvodu přestěhování její rafinérie z Domažlic. Od první kampaně 1913/1914 výroba neustále rostla až do světové krize třicátých let. Mělník tak patřil mezi 5 největších cukrovarů 20. až 90. let, svými výrobky zejména různými druhy a velikostmi kostkového cukru a krystalu se proslavil prakticky v celém světě, vývoz tvořil každoročně více než polovinu výroby.

Mělník byl prvním průmyslově vedeným cukrovarem na českém území, který zpracoval surový třtinový cukr. Stalo se tak v roce 1940 s velmi dobrými výsledky. Později, po Karibské krizi, patřil mezi 5 českých cukrovarů, který v letech 1962 až 1990 rafinoval v převážně jarní kampani každoročně okolo 40 tisíc tun surového třtinového cukru. Po druhé světové válce byl cukrovar znárodněn již v první vlně v roce 1947 a v majetku státu zůstal celých 43 let.

Po roce 1989 byl mělnický cukrovar součástí úplně prvních uskutečněných privatizací v českém cukrovarnictví. Od roku 1991 se stal hlavní výrobní jednotkou Pražské cukerní společnosti, a. s. Investice v průběhu posledních 15 let byly směřovány zejména do zvýšení kapacity surovárenské části. Závod po vstupu dobrovické společnosti do Pražské cukerní v posledních kampaních zpracovával okolo 3 300 tun řepy za den a dosahoval vyrovnaných výsledků v porovnání s ostatními závody skupiny. Poslední kampaň mělnického cukrovaru začala 25. září 2003. Výrobní zařízení cukrovaru definitivně utichlo 5. prosince.

Nový Mělník - rozvoj balicího centra

Ticho po poslední kampani ale netrvalo dlouho, již v následujícím roce 2004 začaly intenzívní práce na celkové rekonstrukci a modernizaci mělnické balírny. Budoucí balicí centrum TTD zejména pro drobné spotřebitelské balení bylo upraveno především z pohledu požadavků zákazníků a norem hygieny, organizace a bezpečnosti práce. Nové balicí stroje a celé linky, nové podlahy, odprášení, příjem, vážení a doprava cukru, nakládka výrobků, manipulace ve skladech, to je jen řada opatření, která vedla během dvou let k dosažení požadovaných výsledků ve všech sledovaných směrech.

V areálu balírny zůstala všechna tři betonová sila na cukr, který je dovážen z Dobrovice v cisternách v době kampaně nepřetržitě. Za tím účelem byl vybudován i příjem cukru o kapacitě cca 800 tun za den. Také jsou využívána sila v bývalých cukrovarech v Čakovicích a v Kostelci nad Labem, kde rovněž prošla nezbytnými úpravami tak, aby vyhovovala novým požadavkům.

Široký sortiment zboží baleného v Mělníku byl po modernizaci dále rozšířen. Skupina TTD vstupem do Evropské unie získala totiž řadu nových odbytišť svého cukru ve starých členských státech a nebo i mimo evropský kontinent.

V balicím centru Mělník se balí od nejmenšího tzv. hygienického balení v g přes hmotnosti 0,5, 1 a 5 kg, až po hmotnosti 10, 15, 20, 25 a 50 kg. Výrobky jsou plněny do nejrůznějších tvarů papírových obalů a také do plastu ve tvaru láhve se sypátkem.

Balírna je schopna při nepřetržitém celodenním provozu zabalit až 800 tun drobného spotřebitelského balení. Zatímco řepných a třtinových kampaních v letech před nedávnou modernizací se ročně zabalilo okolo 20 tis. tun drobného spotřebitelského balení, v období po rekonstrukci je to více než 90 tisíc tun. Balírna Mělník tak dnes představuje největší závod svého druhu v Evropě na východ od německých hranic.