Menu
tereos ttd

Produkty

Cukr Cukr

Cukr

Cukr vyrábíme nepřetržitě již více než 190 let a od sametové revoluce jsme ho vyrobili už více než 6,5 milionu tun. Ročně dodáme zákazníkům až 370 tisíc tun cukru v podobě krystalu, krupice, moučky nebo kostek.

 • 1

  K zákazníkům

  Náš cukr si odnášejí zákazníci ze supermarketů v tradičních kilogramových baleních domů, kde z něj pečou, vaří nebo si sladí kávu, a to buď lžičkou, nebo kostkami. I těmi ve tvaru karetních symbolů, kterým říkáme bridž.

 • 2

  Pro velko–⁠spotřebitele

  Cukr dodáváme také ve větších (25 kg, 50 kg) či opravdu velkých (1 tuna, tzv. big bag) pytlích do malých cukráren, pekáren nebo mlékáren.

 • 3

  Pro velko–zpracovatele

  A pak ho vozíme cisternami nebo vlaky k opravdu velkým zpracovatelům, jako jsou výrobci limonád, sladkostí nebo mléčných výrobků. Máme zákazníky v Čechách i po Evropě.

Líh

Líh
 • Pitný líh

  Potravinářský líh určený pro výrobu alkoholických nápojů, který dodáváme jak největším tuzemským výrobcům alkoholu, tak likérkám v zahraničí. Vzniká v našich lihovarech v Kolíně, ChrudimiKojetíně.

 • Technický a jemný líh

  Líh určený pro nepotravinářské využití. Uplatnění má například ve výrobě kosmetiky, autokosmetiky nebo směsí do ostřikovačů. Vyrábíme ho v lihovarech Chrudim, KolínKojetín.

 • Energetický líh

  Bezvodý líh (bioetanol) určený pro přimíchávání do benzinu nebo pro výrobu vysokoprocentní směsi E85 (15 % benzinu a 85 % biolihu). Využívání tohoto lihu v dopravě přináší certifikovanou úsporu emisí CO2 ve výši 80 % ve srovnání s fosilním palivem. Díky těmto hodnotám tak společnost Tereos TTD přispívá k plnění dlouhodobých závazků ČR ke snižování emisí skleníkových plynů v rámci EU. Navíc jde o energii vyrobenou v Čechách z lokálních surovin, díky čemuž přispívá ke snižování závislosti na dovozech energií.

 • Bezvodý líh

  Líh s vysokou lihovitostí a čistotou, využívaný jako surovina pro výrobu ve farmaceutickém nebo kosmetickém průmyslu. Vyrábíme ho v lihovaru KojetínKolín.

Krmiva

Krmiva
 • Pelety

  Pelety jsou součástí krmných receptů pro domácí i hospodářská zvířata. Vznikají vysušením a slisováním vyslazených řepných řízků. Řepné cukrovarnické pelety slouží jako energeticko-sacharidové krmení s vysokým obsahem vlákniny pro celou řadu zvířat. Vyrábíme je v našich cukrovarech v DobroviciČeském Meziříčí a více než polovina naší produkce putuje do zahraničí, především Skandinávie.

 • Výpalky

  Lihovarské výpalky, vedlejší produkt vznikající při výrobě surového lihu z cukrové řepy v našich lihovarech DobroviceKojetín, mají své využití jako součást krmivové základny pro hospodářská zvířata.

Hnojiva

Hnojiva
 • Vápenné saturační kaly (šáma)

  Vápenné saturační kaly se dodávají zemědělcům jako kvalitní přírodní hnojivo, bohaté zejména na vápník a další minerální látky. Vznikají jako vedlejší produkt výroby cukru v cukrovarech DobroviceČeské Meziříčí.

 • Výpalky

  Lihovarské výpalky jsou využívány také jako kvalitní tekuté sírano-draselné hnojivo, jež zemědělci aplikuji na svá pole. Naše základní surovina – cukrová řepa, se tak v duchu principů cirkulární ekonomiky vrací v jiné formě zpět na pole.

Vedlejší produkty

V průběhu procesu nám vznikají také vedlejší produkty. Mezi hlavní patří voda, bioplyn a zemina. Vodu vracíme zpět přírodě a navíc ročně ušetříme 5 % fosilní energie.

Málokdo ví, že cukrovary veškerou vodu potřebnou pro svou výrobu získávají z řepy. Cukrová řepa totiž obsahuje 75 % vody, kterou cukrovar může využít ve své technologii. Přebývající vodu následně důkladně vyčistí na biologické čistírně odpadních vod a vrací ji přírodě.

Při biologickém čistění vod vzniká navíc bioplyn (biometan), který je využíván jako palivo v kotelně cukrovaru a snižuje tak spotřebu fosilního zemního plynu. Díky tomu například dobrovický cukrovar ročně ve svém energetickém mixu ušetří až 5 % fosilní energie, a tím pádem i emisí.

Řepa se vozí do cukrovaru přímo z pole, a i přes důkladné překlepání přímo na poli tak, aby se zbytečně neodvážela cenná půda z polí, obsahuje zbytky zeminy. Před zpracováním se tedy musí důkladně vyprat, aby byla čistá. Voda, která řepu pere, protéká přes rybníky, kde se hlína z řepy usazuje. Po skončení kampaně se úrodná zemina z rybníků vytěží, přirozenou cestou se vysuší a vozí se zpět na pole, kam také patří. Cukrovar je tak nepřímo velkým protierozním činitelem.

Obchodní oddělení

Michal Beneš obchodní ředitel

Máte dotaz na naše obchodní oddělení? Neváhejte se na nás obrátit. Níže naleznete kontakty na jednotlivé segmenty.