Menu
naše aktivity

Jsme zodpovědný
producent

Ohleduplnost k životnímu prostředí a společenská odpovědnost patří mezi pilíře podnikatelské filozofie společnosti Tereos TTD. Naše závody maximálně čerpají bohatý potenciál cukrové řepy, kdy se plodina využívá nejen jako surovina pro výrobu, ale smysluplně zpracováváme i její vedlejší a odpadní produkty.

10 cílů pro rok 2030

V roce 2022 jsme se jako skupina Tereos celosvětově zavázali k novému plánu udržitelnosti SUSTAIN' 2030. V 5 pilířích jsme si definovali 10 závazků pro rok 2030. Všechny závazky vychází ze Sustainable Development Goals metodiky OSN.

Udržitelné zemědělství

1

Zlepšení chování farem v souvislosti s udržitelným trhem

Do roku 2030 bude 90 % zemědělských surovin skupiny Tereos certifikováno či vyhodnoceno jako udržitelné (oproti 60 % v roce 2017).

Ochrana životního prostředí

2

Podílení se na ochraně biodiverzity

V roce 2030 100 % obchodních jednotek skupiny Tereos vytvoří projekty na ochranu biologické rozmanitosti v souladu s chartou biologické rozmanitosti skupiny Tereos.

3

Optimalizace zdrojů

Do roku 2030 dosáhneme 100 % míry zužitkování a přeměny našich zemědělských surovin včetně odpadu.

Pozitivní průmysl a dekarbonizace

4

Podpora energetické účinnosti a nízkouhlíkové energie

Do roku 2030 sníží skupina Tereos emise CO2 těch evropských továren, které mají největší podíl na uhlíkové stopě skupiny, nejméně o 30 % (oproti roku 2015).

5

Optimalizace spotřeby vody

V roce 2030 bude naše spotřeba vody minimálně o 20 % nižší (oproti roku 2016).

Zodpovědná, zdravá a kvalitní výživa

6

Referenční partnerství o změnách v nutričním složení

Do roku 2030 nabídne skupina Tereos 70 % svých velkých klientů možnost úpravy složení produktů, která poskytne zákazníkům nutriční benefity.

7

Podpora odpovědné spotřeby prostřednictvím edukačního programu

Do roku 2030 bude 100 % našich cukrovarnických produktů určených pro přímé zákazníky odkazovat na vzdělávací nástroje o zodpovědné spotřebě.

Zaměstnanci a místní rozvoj

8

Zajištění bezpečí a spokojenosti pro své zaměstnance a partnery

Do roku 2030 snížíme míru LWC (Lost Workday Case) na 0,5 a dosáhneme tím nejlepší úrovně ve svém oboru (oproti 2,8 v roce 2018).

9

Podpora diverzity a zajištění rovnosti

V roce 2030 budou 40 % vyššího managementu tvořit ženy s ambicí překlenutí genderových mzdových rozdílů (oproti 14 % v roce 2022).

10

Podpora místního zemědělství a průmyslového rozvoje

Nadále plánujeme maximálně podporovat místní rozvoj prostřednictvím naší průmyslové přítomnosti a surovin z místního zemědělství.

Naše činy

Snižujeme hluk v okolí závodů

Hlukový projev našich závodů jsme za posledních 20 let snížili o více než 20%. Pomocí průběžných investicí ho hodláme snižovat i nadále.

Vracíme vodu do přírody

Při jejím zpracování získáme z cukrové řepy více než dvojnásobný objem vody, než který odebereme z veřejných zdrojů. To z nás dělá “čistého producenta vody”.

2019/20

poměr 181 %
odebraná voda vs voda vrácená do přírody

2020/21

poměr 221 %
odebraná voda vs voda vrácená do přírody