Menu
Závod

Cukrovar
a lihovar
Dobrovice

Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
Cukrovar a lihovar Dobrovice
15 000TUN / DEN Denní zpracovatelská kapacita řepy
200 000TUN / ROK Roční výroba cukru
65 000TUN / ROK Roční výroba pelet
1 000 000HEKTOLITRŮ / ROK Roční výroba lihu

Největší český závod s největší výrobou cukru

Dobrovický cukrovar je největším, nejstarším a zároveň nejmodernějším závodem svého druhu v České republice. Byl založen již v roce 1831 a od té doby nevynechal ani jednu sezónu, což je evropský unikát.

Po 40 letech komunistického strádání v něm byly po roce 1989 znovu nastartovány investice, modernizace a rozvoj zpracovatelské kapacity, která se díky tomu zvýšila z porevolučních 1000 tun řepy denně na současných 15 tisíc tun řepy za den.

V roce 2006 přibyl k cukrovaru také lihovar s kapacitou přes 1 milion hektolitrů bezvodého lihu, což z něj činí největší průmyslový lihovar v České republice. Od roku 2012 je potom součástí areálu také čistírna lihovarských výpalků, na které jsou zpracovány vedlejší produkty výroby lihu na biometan.

Dobrovický závod pracuje zcela v souladu s principy cirkulární ekonomiky, kdy dokáže cukrovou řepu zpracovat bezezbytku a bezodpadově. Hlavními produkty jsou cukr, lihy, krmiva, hnojiva, zemina, voda a energie.

Hlavní milníky cukrovaru a lihovaru

1831

Knížecí rod Thurn - Taxisů zakládá v prostorách zámku v Dobrovici u Mladé Boleslavi cukrovar.

1923

Thurn-Taxisové prodávají dobrovický cukrovar koncernu Ústecká rafinerie cukru.

1946

Dochází ke znárodnění cukrovaru na základě tzv. Benešových dekretů.

1989

Za totalitního komunistického režimu došlo k úplnému zastavení rozvoje a devastaci továrny.

1992

Po pádu komunistického režimu vstupuje do dobrovického cukrovaru zahraniční kapitál - 48 % akcií kupuje francouzská společnost SDA/Tereos.

2006

Za 1,3 mld. Kč v Dobrovici postaven lihovar. V říjnu roku 2006 zahájena historicky první kampaň na výrobu ethanolu.

2012

Výstavba čistírny lihovarských výpalků s výrobou bioplynu.

Historie závodu

Kolébka průmyslového cukrovarnictví střední Evropy. Takto hrdě nazvaný cukrovar v Dobrovici bezpochyby patří mezi nejstarší činné řepné cukrovary nejenom v Evropě, ale i ve světě. Jako takový je jediným závodem, jehož řídicí, výrobní a pomocné provozy jsou stále umístěny i v původních nejstarších budovách. Tento výjimečný kredit mu právem přisuzuje statut průmyslové pamětihodnosti České republiky, navíc umocněný skutečností provozu bez vynechání jediné kampaně.

Kompletní historie