Menu

Projekty spolufinancované
z veřejných zdrojů

Pro zlepšení provozu, zvýšení efektivity ale i lepšího prostředí pro naše zaměstnance a okolí podniku čerpáme dotace a příspěvky z veřejných zdrojů. Níže transparentně uvádíme jejich soupisku.

Přehled projektů

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - VI. výzva
 • Název projektu: Obnova zařízení kompresorové stanice a využití odpadního tepla v provozovně Mělník
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce kompresorové stanice, která bude zahrnovat výměnu 3 ks stávajících kompresorů, instalaci nového kondenzačního sušiče stlačeného vzduchu do kompresorovny včetně vstupního předfiltru a dalšího zařízení. Dále bude navrženo využívání odpadního tepla z kompresorů na přitápění prostoru balírny v zimním období a pro vytápění prostoru podsilí hlavně v letním období. Realizace projektu výrazně přispěje ke snížení spotřeby elektrické a tepelné energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Společnost Tereos TTD, a.s., jako zaměstnavatel, čerpala od 1. ledna 2021 do 28. února 2022 příspěvek na náhrady mezd zaměstnanců z důvodu dočasné pracovní neschopnosti způsobené karanténou a/nebo izolací spojených s onemocněním COVID 19 na základě Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. MBA-CO-3034196/2021 a to v rámci Operační programu Zaměstnanost v rámci projektu Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A II, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/21_140/0017233.

Do příspěvku poskytnutého dne 20.4.2021 na základě výše uvedené dohody byl zapojen Evropský sociální fond.

Tento příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu z 80,57 % a ze státního rozpočtu ČR z 19,43%.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace technologie řízkolisů společnosti Tereos TTD, a.s. - České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru je nahrazení řízkolisu č. 6 typu TL1000 za řízkolis typu 2500N, který má vyšší výkon, a to v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. v Českém Meziříčí.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace technologie řízkolisů společnosti Tereos TTD, a.s. - České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru je nahrazení řízkolisu č. 6 typu TL1000 za řízkolis typu 2500N, který má vyšší výkon, a to v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. v Českém Meziříčí.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - IV. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory - odstředivka typ B
 • Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení úspory elektrické energie. V podniku se realizací projektu zvýší účinnost využívání energií, zvýší se ekonomičnost provozu a celková konkurenceschopnost podniku.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávající odstředivky typu B za novou energeticky účinnější. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k úspoře energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace výrobní technologie České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu bude výměna stávající technologie (odstředivek) v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. a dále změna technologie vaření cukroviny, kdy se přechází z diskontinuálního vaření na kontinuální. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k úspoře elektrické a tepelné energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory ve společnosti Tereos TTD, a.s. - Řezačka řepy Dobrovice
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je nahrazení deskové řezačky za bubnovou řezačku. Toto řešení přináší snížení měrné spotřeby elektrické energie na 1 000 tun zpracované řepy. Další úspora je v množství páry vstupující do pětistupňové odparky. Realizací projektu dojde k trvalému snížení spotřeby energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory - odstředivka C produktu Dobrovice
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávajících 6 ks odstředivek typu C produktu za 4 ks nových zařízení a dále demontáž dvou stávajících odstředivek AF a následná instalace pouze 1 ks odstředivky AF v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s., na adrese Palackého náměstí, 294 41 Dobrovice.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - VI. výzva
 • Název projektu: Výměna řízkolisu č. 7 a řezačky řepy v provozovně České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru je instalace nové řezačky řepy a nahrazení řízkolisu č. 7 v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. v Českém Meziříčí. Objem produkce pelet se těmito opatřeními nezmění. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k roční úspoře elektrické a tepelné energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - VI. výzva
 • Název projektu: Výměna řízkolisu č. 12 v provozovně Dobrovice
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávajícího řízkolisu č. 12 sloužícího pro výrobu vysušených granulovaných cukrovarnických řízků za nový typ zařízení s vyšším výkonem. Realizací záměru dojde k optimalizaci otáček řízkolisů vedoucí ke zvýšení obsahu sušiny v řízcích, a tím následné také ke snížení množství vody, kterou je potřeba odpařit v sušce, což se projeví ve snížené spotřebě zemního plynu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace výrobní technologie vyzrávání zadin a instalace FVE ve společnosti Tereos TTD, a.s. - České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru jsou úsporná řešení zahrnující výměnu stávajících technologií pro výrobu cukroviny C, ze které po odstředění vzniká majška (afinační roztok) a odpadní surovina melasa. Cílem projektu je navrhnout takovou technologii, která dokáže zvýšit procento cukru v majšce, čímž dojde i ke zvýšení koncentrace cukru v likru standard LS1, který je tvořen těžkou šťávou, afinádou B a afinádou C (majška).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - IV. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory - odstředivka typ A
 • Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení úspory elektrické energie a tepla. V podniku se realizací projektu zvýší účinnost využívání energií, zvýší se ekonomičnost provozu a celková konkurenceschopnost podniku.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávajících odstředivek typu A za nové energeticky účinnější. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k úspoře energie. Kromě úspor elektrické energie, tepla a emisí CO2 přináší realizace nových odstředivek zvýšení spolehlivosti výroby.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.