Menu
Závody

Cukrovar
České
Meziříčí

ul. Osvobození, 517 71 České Meziříčí
Cukrovar České Meziříčí
8 000TUN / DEN Denní zpracovatelská kapacita řepy
150 000TUN / ROK Roční výroba cukru
35 000TUN / ROK Roční výroba pelet

Cukrovar s úsporným energetickým štítkem

Cukrovar České Meziříčí jako druhý největší cukrovar v České republice je jedním ze dvou pilířů výroby cukru ve společnosti Tereos TTD. Stojí v severovýchodní části Královehradeckého kraje u Opočna a společně s Dobrovicí dnes tvoří dvojici jediných funkčních cukrovarů v Čechách.

Založen byl roku 1871 a od roku 1997 je součástí společnosti Tereos TTD. Ročně vyrobí až 150 tisíc tun bílého krystalického cukru a 35 tisíc tun pelet.

Veškeré úpravy zařízení, změny a rozsáhlé modernizace přivedly českomeziříčský cukrovar k charakteristice provozně spolehlivého závodu. Zejména z pohledu energetické náročnosti a kvality výroby je továrna v Českém Meziříčí na špičkové úrovni.

Historie závodu

Cukrovar České Meziříčí byl založen v roce 1871, a to místními rolníky, kteří dokázali cukrovar během jednoho roku zprovoznit. Další vývoj už tak příznivý nebyl, vlastními chybami ve vedení a vlivem dvou silných krizí 70. a 80. let 19. století musel cukrovar ohlásit úpadek. V konkurzu jej koupila v roce 1885 vídeňská firma Nathan Hellmann v majetku rodin Hellmannů a Bondyů.

Kompletní historie