Menu
naše aktivity

Jsme dobrý
soused

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionech našeho působení. Svou pozici si plně uvědomujeme a kvalita života v nejbližším okolí nám není lhostejná. Proto se v místech, kde podnikáme, podílíme na podpoře veřejného dění. A to nejen finančně.

Aktivně podporujeme

  • hromadné sportovní akce
  • spolky a oddíly zaměřené na sportování, vzdělávání a volný čas dětí
  • hromadné kulturní akce
  • sbory dobrovolných hasičů a poskytovatele zdravotní péče
  • každoroční opravy místních komunikací

Dlouhodobě si zakládáme na transparentnosti. Při pravidelných veřejných setkáních informujeme veřejnost o dění v našich provozech a připravovaných investičních projektech, a to nejen v oblasti životního prostředí. Příjemce naší podpory musí vždy působit v regionu podnikání společnosti a musí přispívat ke zvyšování kvality veřejného života v regionu.

Dvůr

dobrovice

S přispěním evropských fondů jsme rekonstruovali areál hospodářského dvora pro vznik unikátního Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice.

Dvůr

dobrovice

Významnou měrou jsme přispěli městu na pořízení budovy sokolovny.

Dvůr

české meziříčí

Pomohli jsme s převedením bývalého Hrnčířová mlýna a finančně přispěli na zrestaurování objektu.

Dvůr

české meziříčí

Občanům jsme přispěli na svoz domovního odpadu.

Kde taky pomáháme

Pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny

Pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny

Lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině jsme darovali cukr, dezinfekci a volně prodejné léky. Pomoc proběhla prostřednictvím humanitární sbírky v Mladé Boleslavi, Českého červeného kříže a Potravinové banky. Několika ukrajinským rodinám jsme poskytli ubytování.

Energie lékařům do nemocnic

Energie lékařům
do nemocnic

V době vrcholící vlny covidové epidemie v České republice jsme podpořili přetížený lékařský personál, který pečoval o pacienty s onemocněním Covid 19. V rámci akce „TTD posílá energii do nemocnic“ jsme lékařům ve vybraných nemocnicích darovali cukr, ořechy a sušené ovoce - tedy potraviny, které rychle dodají energii.

Pomoc rodinám postiženým tornádem

Pomoc rodinám postiženým tornádem

Na konci června 2021 se Jižní Moravou prohnalo tornádo. 10 zasaženým rodinám jsme finančně přispěli na opravu zničeného bydlení. Peníze, které jsme věnovali přes dárcovský server donio.cz, byly využité na opravu nemovitostí.

Aktivity během pandemie Covid 19

Aktivity během pandemie Covid 19

Během covidové pandemie jsme výrobní portfolio rozšířili o dezinfekční přípravek Anticovid, připravovaný podle receptury Světové zdravotnické organizace. Rychle jsme tak zareagovali na tehdejší kritický nedostatek dezinfekčních prostředků.

Podporované aktivity

Dobrovická muzea

FK Dobrovice

FC České Meziříčí

Tenisový klub ATC Dobrovice

Oblastní sdružení chovatelů holubů Polabí

Sbor dobrovolných hasičů Vinařice

Pionýr, z.s. - KLUB DĚTI Dobrovice

Rodiny postižené tornádem na Moravě

Klubíčko Dobrovice

Sbor dobrovolných hasičů Dobrovice

Táborníci, z.s.

Tělocvičná jednota SOKOL

Sbor dobrovolných hasičů Bojetice

Obec České Meziříčí (svoz domovního odpadu)

Mažoretky Dobrovice

Šachklub města Dobrovice

Obec Pěčice (organizace Pěčické olympiády)

a mnoho dalších…