Menu
tereos ttd

Naše certifikáty

Závody

Nejenom vyrobit, ale i skladovat, zabalit a dopravit je třeba ve stoprocentní kvalitě.

Naším cílem je neustálé zlepšování provozů a technologií tak, aby naše výrobky splňovaly ty nejpřísnější požadavky legislativy a také požadavky všech našich zákazníků. Proto neustále investujeme do výrobních a kontrolních zařízení a systematizujeme veškeré procesy a co nejefektivněji implementujeme požadavky kvalitativních standardů a našich zákazníků. Kvalita našich produktů musí být společným cílem všech zaměstnanců, proto jsme se všichni společně zavázali dodržovat Chartu kvality. Náš důraz na kvalitu je potom každoročně ověřován a potvrzován ziskem celé řady certifikátů.