Menu
Závod

Lihovar
Kolín

Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV
Lihovar Kolín
140 000HL / ROK Roční výrobalihu
1871ROK ZALOŽENÍ Založeno před více než 150 lety
20ZAMĚSTNANCŮ
2018 Od tohoto roku součástí Tereos TTD

Přes 150 let zkušeností s výrobou lihu

Lihovar Kolín je významným producentem kvalitního lihu s výrobní kapacitou až 140 tisíc hektolitrů ročně, z toho až 110 000 hektolitrů je lihu pitného. Jako základní surovinu pro svou výrobu může využívat nakoupenou melasu nebo surový líh. Vyráběný líh je dodáván více než 300 odběratelům v České republice i v zahraničí. Největšími odběrateli jsou významní výrobci lihovin, výrobci doplňkové výživy, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a jiný průmysl.

Kolínský lihovar je nejmladším přírůstkem do rodiny Tereos TTD, jeho akvizice byla dokončena v roce 2018 a plně začleněn pod značku TTD byl v roce 2019. Založen byl již v roce 1871 od té doby pracuje bez vynechání jediné sezóny v původních budovách. Jeho výroba nebyla přerušena ani jednou za světových válek ani za neblahého období minulého režimu.

Hlavní milníky lihovaru

1871

Zahájení provozu lihovaru Kolín

1907

Postaveny nové provozy kvasírny, varny, kotelny a bednárny

1920

Výroba Dynakolu – směsi lihu s benzinem

1945

Znárodnění lihovaru podle Benešových dekretů

1946

Začlenění do národního podniku Kolínské závody lihovarské a drožďářské

1965

Zastavení výroby potaše, značené opotřebení v důsledku zastavení investic

1989

Rekonstrukce a modernizace (kvasírna, destilace)

1991

Vznik státního podniku Bioferm, lihovar a drožďárna Kolín

1996

Privatizace lihovaru a změna názvu na BIOFERM – lihovar Kolín, a. s.

2002

Modernizace (automatizace destilace, nerezová odparka)

2018

Lihovar kupuje Tereos TTD, a. s., o rok později probíhá fúze a společnost BIOFERM zaniká

Historie závodu

Tradiční kvasné lihy se v Kolíně vyrábějí již více než 140 let, počátky lihovarnictví v Kolíně sahají až do roku 1856, kdy tam postavila společnost Slezských kapitalistů továrnu na výrobu lihu a drasla. V roce 187 započala výstavba nového lihovaru a o rok později byl lihovar uveden do provozu. Od tohoto období prošel lihovar postupnými změnami a modernizací a od svého uvedení do provozu nepřerušil svou výrobu ani na jediný rok.

Kompletní historie