Menu
vše o cukru

Cukrová řepa
jako zdroj cukru, lihu, bioetanolu a krmiv

Pěstování cukrové řepy má na našem území dlouhou tradici a historicky se řadí mezi pilíře českého zemědělství. Výsledným produktem výroby v cukrovarech je cukr, pitný líh, ale například také bioetanol. Svou důležitost si české pěstitelství řepy zachovalo i po ukončení cukerního pořádku v EU v roce 2017. Po zhroucení trhu se podařilo situaci stabilizovat a tradici udržet.

Hnojivo

 • Vápenaté (šáma)
 • Draselné
 • Dusíkaté

Zelené hnojivo

Potravina

 • Cukr
 • Pitný líh

Životní prostředí

 • Nejvýkonější fixátor CO2 z ovzduší
 • Vysoká produkce kyslíku na hektar
 • Pozitivní vliv na strukturu půdy
Cukrová řepa

Obnovitelná energie

 • Líh (bezvodý, palivo E10, E85)
 • Bioplyn (výpalky, biomasa)
 • Elektrická enerergie (biomasa)
 • CO2 (fermentální plyn)

Krmivo

 • Pelety
 • Řízky
 • Betain

Voda

Zemina

 • Kvalitní orná půda zpět na pole

Cukrová řepa – nejefektivnější kulturní plodina

Cukrová řepa se v České republice pěstuje na zhruba 60 až 63 tisících hektarech. Z hlediska pěstování je jednou z nejnáročnějších plodin, tvrdá práce ale přináší sladkou odměnu. Kromě pestrého využití přináší pozitivní vliv z hlediska jímání CO2 a zajišťuje práci stovkám lidí.

 • Jen v našich závodech se ročně vyrobí až 370 tisíc tun cukru pro český i zahraniční trh.
 • Kromě cukru se z řepy vyrábí surový líh, který se dál zpracovává jako pitný líh do potravinářství, jako technický líh do kosmetiky, barev, laků a nemrznoucích směsí nebo jako bioetanol. Ten se přidává do benzinu, nebo se sám o sobě využívá jako palivo.
 • Pěstování cukrové řepy a výroba cukru představuje tzv. uzavřený okruh, kde se vše zužitkuje. Listy a hlína z řepy se vrací na pole. Špinavá voda se vyčistí a vrací se do provozu, při čištění se z ní získává bioplyn. Nespotřebovaná plodina se využívá jako krmivo pro zvířata.
 • Proces pěstování a sklizně řepy probíhá celoročně. Začíná na podzim vyhnojením pole, sklizeň zpravidla probíhá od následujícího září do prosince.