Menu

Kompletní historie lihovaru Kolín

Tradiční kvasné lihy se v Kolíně vyrábějí již více než 140 let, počátky lihovarnictví v Kolíně sahají až do roku 1856, kdy tam postavila společnost Slezských kapitalistů továrnu na výrobu lihu a drasla. V roce 187 započala výstavba nového lihovaru a o rok později byl lihovar uveden do provozu. Od tohoto období prošel lihovar postupnými změnami a modernizací a od svého uvedení do provozu nepřerušil svou výrobu ani na jediný rok.

Původně byly v Kolíně lihovary dokonce čtyři. První průmyslovým lihovarnickým provozem je udáván lihovar „Na Polepce“ a založen byl již v roce 1856, přičemž zanikl pravděpodobně krátce po první světové válce. Druhým provozem se stal lihovar „Pod hroby“, který byl vybudován přeměnou stodoly v blízkosti dnešní zříceniny bývalého kostela Všech svatých s přilehlým hřbitovem. Objekty tohoto zrušeného lihovaru byly v roce 1911 prodány. Třetím provozem byla akciová továrna na droždí a líh založená v roce 1914, která jako výrobu udávala droždí a surový líh. Provoz drožďárny byl ukončen v roce 2005.

Čtvrtým, a jediným dosud existujícím podnikem, je lihovar Kolín, postavený jako akciový lihovar v letech 1870 až 1871 na volných pozemcích, přisedajících k železnici za spolkovým cukrovarem. Právě blízkost cukrovaru byla pro život lihovaru zásadní, neboť měl z cukrovaru zajištěnou základní surovinu pro svou výrobu – melasu. Lihovar tak postupně nahradil výrobu z prvních dvou provozů.

Od doby postavení lihovaru k velkým změnám došlo v polovině 80. let a v navazujících kampaních postavením několika skladišť lihu a pomocných prostředků, vznikla budova kotlárny se skladem, byly postaveny výpalkové pece s kotelnou a budova odparky. V roce 1907 byla postavena nová kvasírna, varna, kotelna a také bednárna, v dalších letech přibyly novostavby skladiště sudů a lihu a v roce 1913 lihovar získal dominantu v podobě druhého, tentokrát kruhového komínu.

Za první světové války se lihovar potýkal s utlumováním výroby, protože se mu nedostávalo surovin, materiálu ani personálu. Válečným útrapám však dokázal odolat a obstál i v době meziválečné, kdy se musel adaptovat na nové hospodřáské podmínky nově vzniklého Československa a ztrátu trhů s lihem, které se rázem ocitly za hranicemi. V této době patři do portfolia výrobků také Dynalkol, směs lihu s benzinem.

S příchodem druhé světové války bylo nuceno mnoho členů správní rady lihovaru rezignovat kvůli svému původu na svá místa, lihovar si alespoň uchoval svůj původní název, byť ho byl nucen uvádět také v Němčině.

Po konci 2. světové války se ani kolínskému lihovaru nevyhnulo rychlé znárodnění podle Benešových dekretů. V roce 1946 byl potom začleněn do národního podniku Kolínské závody lihovarské a drožďářské. Následující vývoj kolínkského lihovar kopíroval osud podobných podniků ve státě. Byla provedena reorganizace a přibyla značná administrativní zátěž, především ale skončila investiční činnost a začal obrovský tlak na odevzdávání tzv. druhotných surovin. Na počátku sedmdesátých let bylo lihovaru sto let a nešlo jej ohodnotit jinak než „odpovídající stáří“. Na druhou stranu jeho líh byl stále žádán nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Po třech desítkách let macešského zacházení se strany plánovaného hospodářství byl kolínský lihovar na pokraji své životnosti. V letech 1985 a 1989 proto proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace, která jej přivedla jak na vysokou technickou úroveň, tak na výkonnostní vrchol. Byla instalováno první tuzemská nerezová kvasírna, kolonová destilace a odvodňovací stanice, uhelná kotelna byla nahrazena připojením na centrální parovod, což vedlo k výraznému zvýšení čistoty celého provozu. Ze stavu klinické smrt se tak lihovar dostal na absolutní tuzemskou špičku.

To bylo odrazovým můstkem pro jeho další fungování po pádu režimu. V roce 1991 vznikl samostatný státní podnik Bioferm, lihovar a drožďárna Kolín. V roce 1992 vznikla akciová společnost Lihovar Kolín, jejímiž akcionáři byli se stali zaměstnanci závodu. Ještě téhož roku ustavující valná hromada schválila změnu názvu na BIOFERM – lihovar Kolín. Akciové společnosti se podařilo lihovar zprivatizovat po téměř šestiletém úsilí v roce 1996 a lihovar Kolín se tak téměř po 50 letech vrátil do akciové podoby podniku. Na přelomu tisíceltí prošel lihovar další zásadní modernizací, kdy došlo k automatizaci destilace nebo rekonstrukci odparky na nerezovou.

V roce 2018 koupila lihovar společnost Tereos TTD. Byla ukončena fermentace melasy a lihovar přešel výhradně na rafinování surového lihu převážně z lihovaru Dobrovice. V roce 2019 akciová společnost BIOFERM – lihovar Kolín zfúzovala s mateřskou společností Tereos TTD, a. s.