Menu
19. 2. 2024
Tisk Tisk

Tereos TTD vítá závěry Zprávy z šetření ÚOHS v oblasti výroby a prodeje cukru

Tereos TTD vítá závěry Zprávy z šetření ÚOHS v oblasti výroby a prodeje cukru

Dne 15. února 2024 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru k dodržování povinností stanovených zákonem o významné tržní síle, vedené v souvislosti s výrazným nárůstem cen cukru na přelomu let 2022 a 2023. V rámci detailních šetření v oblasti produkce cukrové řepy a výroby a prodeje cukru došlo k podrobnému zmapování všech vertikálně navazujících trhů (pěstitelé cukrové řepy, zpracovatelé a maloobchodní prodejci) a s ním souvisejícího vývoje cen a obchodních přirážek za období let 2019 – 2023 (jaro). Předmětem šetření Úřadu byla jednak struktura trhu od prvovýrobců, přes zpracovatele po obchodníky, analýza tržních podílů a možné dominantní postavení prověřovaných subjektů. Úřad dále prověřoval i možné známky zakázaných dohod mezi nimi a dále i analyzoval vývoj cen a marží.


Úřad ve své Zprávě z šetření ÚOHS v oblasti výroby a prodeje cukru konstatoval, že na žádné z prvních dvou úrovní zkoumané tržní vertikály týkající se produkce a prodeje cukru, tj. na úrovni pěstitelů cukrové řepy a průmyslových výrobců cukru, neshledal zásadní indicie nasvědčující existenci zakázané kartelové dohody. Šetření v případě cukru neukázalo ani to, že by k výraznému růstu velkoobchodních cen došlo v důsledku zneužívání dominantního postavení jeho výrobců.
Dle zjištění Úřadu mělo na nárůst cen cukrovarů ve druhé polovině roku 2022 vliv zvýšení cen cukrové řepy, energií, platů zaměstnanců i nejistota na trzích. Nebyly zjištěny stopy možného protisoutěžního jednání a vzhledem k nadnárodní povaze trhu, kdy se velké množství cukru české výroby exportuje a současně přibližně 1/3 spotřeby se naopak dováží ze zahraničí, nelze hovořit ani o existenci dominantního postavení.


Martin Kolář, předseda představenstva Tereos TTD, k výsledků šetření uvedl: „Tereos TTD vítá závěry Zprávy z šetření ÚOHS v oblasti výroby a prodeje cukru, které potvrzují, co jsme říkali od samého počátku, a sice že nárůst cen výrobců cukru byl způsobený především zvýšením cen základní suroviny a dalších vstupů, především energií.“